Säker lagring av Bitcoin

Under lång tid har människor deltagit i aktiviteter relaterade till skydd av värdeföremål, såsom pengar, konst, arkeologiska fynd, smycken, teknik och dokument. Vi har skapat olika institutioner som tillhandahåller flera lager av säkerhet för våra värderade ägodelar, banker för våra pengar, museer för vår konst och historiska föremål och patentkontor för vår teknik. I dag […]

More