Sharding vs Off-Chain: co jest lepsze dla skalowalności Blockchain?

Skalowalność Blockchain jest istotną kwestią, która wpływa na dalsze wdrażanie tej rewolucyjnej technologii. Istnieją różne rozwiązania tego problemu, aw tym artykule rozważymy dwa z nich: sharding i off-chain. Zrobimy to, odwołując się do przykładów kilku projektów skalowalności: FLETA, Elrond i GEO Protocol. Problem Problem skalowalności łańcucha bloków można podzielić na kilka części: rozmiar danych, szybkość […]

More